لوگو آبرنگ سفر

تمکن مالی ویزای شینگن | روش های اثبات گردش مالی برای ویزای شینگن

تمکن مالی ویزای شینگن

در زمان درخواست برای ویزای شینگن، شما بایستی میزان تمکن مالی خود را ثابت کنید. تمکن مالی به این معنا است که شما قادر هستید از لحاظ مالی، هزینه‌ های مورد نیاز در زمان اقامت خود در حوزه شینگن را در طول دوره اعتبار ویزا تامین کنید. به این منظور بایستی میزان تمکن مالی ویزای شینگن خود را در فرم درخواست ویزای شینگن مشخص کنید. گواهی تمکن مالی ویزای شینگن یکی از مدارک تکمیلی است که شما بایستی علاوه بر دیگر مدارک مورد نیاز ارائه دهید.

نحوه اثبات تمکن مالی برای ویزای توریستی شینگن


نحوه اثبات تمکن مالی برای ویزای توریستی شینگنشما بایستی مدارک مبنی بر توانایی مالی به منظور اقامت در حوزه شینگن و همچنین توانایی مالی برای سفر به خارج از حوزه شینگن در زمان پایان اعتبار ویزا را ارائه دهید. توجه داشته باشید که خروج شما از حوزه شینگن می‌ تواند به مقصد کشور خود یا کشور ثالثی باشد که دارای حق شهروندی یا اقامت آن نمی‌ب اشید (در ارتباط با سفر به کشور ثالث، شما باید اثبات کنید که می‌ توانید وارد کشور مورد نظر شوید).

شما می‌توانید با ارائه حداقل یکی از موارد زیر، تمکن مالی برای ویزای توریستی شینگن را اثبات کنید:

  • صورت‌حساب بانکی
  • فیش حقوقی برای مدت چند ماه (معمولا حداقل سه ماه) و همچنین اثبات اشتغال
  • دعوت‌نامه رسمی
  • دعوت‌نامه خصوصی

توجه داشته باشید که لیست فوق یک لیست جامع محسوب نمی‌ شود ولی نشان‌ دهنده برخی از متداول‌ ترین روش‌ های اثبات تمکن مالی به شمار می‌رود. مدارک فوق را در صورت لزوم ارائه دهید، در غیر این صورت برای ارسال، همراه با درخواست ویزای خود، آن‌ ها را پرینت کرده و یا از آن‌ ها کپی تهیه کنید.

اثبات اسکان در برخی از موارد می‌ تواند به عنوان اثبات این که شما برای اقامت خود در کشور مورد نظر از تمکن مالی ویزای توریستی شینگن بهره‌ مند هستید، در نظر گرفته شود. اثبات تمکن مالی برای افراد خردسال می‌ تواند به این صورت باشد که سرپرست قانونی به صورت رسمی شهادت دهد که تمامی هزینه‌ های مربوط به اقامت متقاضی را در حوزه شینگن تقبل می‌ کند. در این صورت، سرپرست بایستی از جانب متقاضی، مدارک فوق مبنی بر تمکن مالی را ارائه دهد.

توجه داشته باشید با وجود این که کشورهای مختلف الزامات مختلفی برای اثبات میزان تمکن مالی ویزای شینگن دارند، مدارک فوق بین‌المللی و عمومی محسوب می‌شوند. اطلاعات دقیق در مورد ارائه گواهی تمکن مالی ویزای شینگن توسط کنسولگری که از طریق آن درخواست می‌ دهید، قابل دسترسی می‌ باشد. به این منظور جهت تعیین بهترین روش اثبات تمکن مالی برای ویزای توریستی شینگن از طریق کنسولگری یا سفارت مورد نظر در این مورد کسب اطلاع کنید.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای هر یک از کشورهای عضو حوزه شینگن


میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای هر یک از کشورهای عضو حوزه شینگنمیزان تمکن مالی ویزای شینگن برای هر یک از کشورهای عضو حوزه شینگن متفاوت است.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور اتریش

وزارت فدرال اروپا و امور خارجه اتریش مشابه تمامی سفارت‌ ها و کنسولگری‌ های اتریش در دیگر کشورها،  میزان تمکن مالی برای درخواست ویزای اتریش را به طور دقیق و آشکار تعیین نکرده است. در نتیجه به طور ضمنی، میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور اتریش به صورت فردی یا موردی تعیین می‌ شود.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور بلژیک

طبق گزارش اداره مهاجرت بلژیک، مبلغ مورد نیاز برای شخص متقاضی ویزای بلژیک جهت ورود و اقامت در کشور 95 یورو در روز (در صورت اقامت در هتل) و 45 یورو در روز (برای اسکان با مبالغ پایین‌ تر) می‌ باشد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور جمهوری چک

وزارت امور خارجه جمهوری چک اظهار می‌ کند که میزان تمکن مالی برای متقاضی ویزای کوتاه‌ مدت چک در زمان درخواست 1100 کرون معادل 4250 یورو در هر روز از اقامت می‌ باشد. در صورتی که تعداد کل روز‌های مورد نظر برای اقامت در جمهوری چک از 30 روز تجاوز کند، متقاضی ویزا بایستی گواهی تمکن مالی به میزان 33000 کرون یا 1274 یورو به همراه مبلغ اضافی 4400 کرون معادل 170 یورو در پایان هر ماه از اقامت به سفارت یا کنسولگری چک ارائه دهد.

وزارت امور خارجه جمهوری چک اظهار می‌ کند که متقاضیان ویزای بلندمدت چک بایستی گواهی تمکن مالی 15 برابر حداقل معیشت (2200 کرون یا 85 یورو) و  33000 کرون یا 1274 یورو و همچنین میزان دو برابر حداقل به میزان 4400 کرون یا 170 یورو پس از هر ماه اقامت را ارائه کنند. از طرف دیگر در زمان درخواست برای ویزای بلندمدت تجارت در چک، متقاضی باید گواهی تمکن مالی به میزان 50 برابر حداقل معیشت (110000 کرون یا 4245 یورو) را ارائه دهد. در زمان درخواست بری ویزای بلندمدت دانشجویی چک، متقاضی می‌ تواند گواهی تمکن مالی را به شکل تاییدیه از جانب یک مقام یا سازمان دولتی برای تامین هزینه‌ اقامت در جمهوری چک به میزان حداقل معیشت (2200 کرون یا 85 یورو در هر ماه از اقامت) ارائه دهد. افراد زیر 18 سال  بایستی به میزان 50 درصد از میزان گواهی تمکن ملی را در زمان درخواست برای ویزای چک ارائه دهند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور دانمارک

متقاضی ویزای دانمارک بایستی گواهی تمکن مالی به میزان 500 کرون یا 24/67 یورو در روز (در صورت اقامت در هتل) را ارائه دهد. در صورت اقامت در هتل یا مهمانسرا یا مکان‌ های ارزان دیگر، میزان تمکن مالی 350 کرون یا 07/47 یورو می‌ باشد. چنانچه متقاضی هزینه اسکان را از پیش پرداخته باشد و یا هزینه توسط شخص ثالث تامین شود، میزان تمکن مالی در زمان درخواست برای ویزا کاهش پیدا می‌ کند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور استونی

طبق اطلاعات ارائه شده توسط وزارت امور خارجه جمهوری استونی، گواهی تمکن مالی که متقاضی ویزای استونی بایستی ارائه کند، به میزان100 یورو در روز برای مدت اقامت در استونی می‌ باشد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور فنلاند

طبق گزارش وزارت امور خارجه فنلاند، هر شخص متقاضی ویزای فنلاند بایستی گواهی تمکن مالی به میزان حداقل 30 یورو در روز را ارائه دهد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور فرانسه

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور فرانسهطبق گزارش کمیسیون اروپا، هر شخص خارجی خواهان ورود به فرانسه از تاریخ 19 ژوئن 2014، در زمان درخواست برای ویزای فرانسه در صورت عدم وجود مدرک مبنی بر پیش‌ پرداخت هزینه اسکان، بایستی توانایی مالی به میزان 120 یورو در روز را به سفارت یا کنسولگری فرانسه اثبات کند. در صورتی که متقاضی از پیش هزینه هتل را پرداخت کرده باشد، این هزینه به 65 یورو در روز کاهش پیدا کرده و مابقی هزینه نیز 120 یورو می‌ باشد. همچنین در صورتی که متقاضی انواع ارزان‌تری از اسکان را ثابت کند، این میزان به 25/32 یورو در روز کاهش پیدا می‌ کند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور آلمان

بر طبق اطلاعات کمیسیون اروپا، متقاضی درخواست برای ویزای آلمان بایستی گواهی تمکن مالی به میزان 45 یورو در روز به سفارت یا کنسولگری آلمان در طول مدت اقامت در این کشور ارائه دهد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور یونان

طبق اطلاعات کمیسیون اروپا، از تاریخ 24 دسامبر 2007 همه متقاضیان خارجی و شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ملزم به ارائه گواهی تمکن مالی مبنی بر برخورداری از حداقل 50 یورو در روز و مجموع 300 یورو برای مدت 5 روز در زمان درخواست برای ویزای یونان به کنسولگری یا سفارت این کشور هستند. افراد خردسال مشمول 50 درصد کاهش در هزینه‌های فوق هستند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور مجارستان

متقاضی ورود و اقامت در مجارستان از طریق ویزای شینگن بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر برخورداری از 1000 فورینت یا 19/3 یورو در هر بار ورود به این کشور را ارائه دهند. در حال حاضر اطلاعات دقیق مرتبط با موجودی حساب و میزان تمکن مالی متقاضی دریافت ویزای مجارستان توسط کمیسیون اروپا منتشر نشده است.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور ایسلند

بر طبق گزارش کمیسیون اروپا، متقاضی درخواست برای ویزای ایسلند بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر برخوداری از 4000 کرون ایسلند یا 83/28 یورو در هر روز را به سفارت یا کنسولگری ایسلند ارائه دهد. هزینه مورد نیاز برای هر بار ورود به کشور ایسلند 20000 کرون یا 13/144 یورو می‌باشد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور ایتالیا

بر طبق اطلاعات وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی ایتالیا، موارد زیر نشان‌ دهنده میزان تمکن مال مورد نیاز برای متقاضی در زمان درخواست برای ویزای ایتالیا در سفارت یا کنسولگری این کشور می‌ باشند:

  • برای اقامت حداکثر تا 5 روز

مجموع 60/269 یورو برای هر نفر و 81/212 یورو برای دو نفر یا بیشتر

  • برای اقامت 6 تا 10 روز

هزینه روزانه به میزان 93/44 یورو برای هر شخص و 33/26 یورو برای دو نفر یا بیشتر

  • برای اقامت 11 تا 20 روز

مجموع 64/51  یورو برای هر نفر و 82/25 یورو برای دو نفر یا بیشتر و همچنین هزینه روزانه 67/36 برای هر نفر و 21/22 یورو برای دو نفر یا بیشتر

  • برای اقامت بیش از 20 روز

مجموع 58/206 یورو برای هر نفر و 79/118 یورو برای دو نفر یا بیشتر و همچنین هزینه روزانه 89/27 یورو برای هر نفر و 04/17 یورو برای دو نفر یا بیشتر است.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور لتونی

بر طبق اطلاعات کمیسیون اروپا و قوانین مهاجرتی، متقاضیان ورود و اقامت در جمهوری لتونی بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر توانایی پرداخت حداقل 14 یورو در روز برای طول مدت اقامت در زمان درخواست برای ویزای لتونی را به کنسولگری یا سفارت این کشور ارائه دهند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور لیتوانی

بر طبق گزارشات کمیسیون اروپا، شخص متقاضی ورود به کشور لیتوانی در زمان درخواست برای ویزا بایستی توانایی خود مبنی بر پرداخت 40 یورو در روز را به سفارت یا کنسولگری این کشور اثبات کند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور لوکزامبورگ

مطابق با اطلاعات کمیسیون اروپا، کشور لوکزامبورگ اطلاعاتی مبنی بر میزان تمکن مالی برای متقاضی درخواست ویزای این کشور ارائه نداده است.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور مالت

بر طبق داده‌های ارائه شده توسط کمیسیون اروپا، متقاضی ورود به کشور مالت در زمان درخواست ویزا بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر توانایی پرداخت 48 یورو در روز  برای طول مدت اقامت خود به سفارت یا کنسولگری این کشور ارائه دهد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور هلند

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور هلندمطابق با اطلاعات ارائه شده توسط کمیسیون اروپا، متقاضی ورود به کشور هلند در زمان درخواست برای ویزا بایستی توانایی مالی مبنی بر پرداخت 34 یورو در روز را در طول مدت اقامت خود به کنسولگری یا سفارت هلند اثبات کند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور نروژ

مطابق با گزارشات کمیسیون اروپا و بر طبق بند 17 قانون مهاجرتی کشور نروژ، متقاضی ورود به کشور نروژ بایستی در زمان درخواست برای ویزای این کشور بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر توانایی پرداخت حداقل  500 کرون معادل 34/53 یورو در روز را به سفارت یا کنسولگری نروژ ارائه دهد. البته این رقم ثابت نمی‌ باشد و معمولا میزان آن به صورت موردی تعیین خواهد شد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور لهستان

بر طبق اطلاعات ارائه شده توسط کمیسیون اروپا و وزارت امور داخلی لهستان، متقاضی ورود به کشور لهستان بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر توانایی پرداخت هزینه‌های زیر را در زمان درخواست ویزا به سفارت یا کنسولگری لهستان ارائه دهد:

  • برای اقامت تا حداکثر 3 روز:

مجموع 300 زلوتی یا 76/67 یورو

  • برای اقامت بیش از 3 روز:

100 زلوتی یا 59/22 یورو در هر روز

چنانچه هزینه اسکان توسط شخص ثالث تقبل شده یا پیش از سفر پرداخته شده باشد،  هزینه روزانه تا 20 زلوتی یا 52/4 یورو کاهش داده می‌ شود.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور پرتغال

بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، متقاضی ورود به کشور پرتغال بایستی توانایی مالی مبنی بر پرداخت 40 یورو در روز را در زمان درخواست ویزا به سفارت یا کنسولگری پرتغال اثبات کند. همچنین هر شخص خارجی بایستی قادر به پرداخت 75 یورو برای هر بار ورود به پرتغال باشد. امکان دارد افراد در صورت اثبات این که در مدت اقامت خود در پرتغال از لحاظ هزینه اسکان و غذا تحت پوشش قرار دارند، نیازی به پرداخت هزینه‌ های فوق نداشته باشند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور اسلواکی

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور اسلواکیبر اساس اطلاعات ارائه شده توسط کمیسیون اروپا و بر طبق ماده 4 از قانون شماره 48/2002 Coll، متقاضیان ورود به اسلواکی در زمان درخواست ویزا بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر پرداخت 56 یورو در روز برای مدت اقامت خود را به سفارت یا کنسولگری این کشور ارائه دهند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور اسلوونی

با توجه به گزارشات کمیسیون اروپا و بر طبق ماده 7 قانون امتناع از ورود اتباع خارجی و قوانین مهاجرتی کشور اسلوونی، متقاضی ورود به این کشور بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر پرداخت 70 یورو در روز برای مدت اقامت خود در اسلوونی ارائه دهد. متقاضی بایستی توانایی خود برای پرداخت این مقدار هزینه را در زمان درخواست ویزا به سفارت یا کنسولگری این کشور ثابت کند. در مورد افراد خردسال، والدین آن‌ها و نمایندگان قانونی، این مقدار هزینه به میزان 50 درصد کاهش یافته و به 35 یورو در روز می‌ رسد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور اسپانیا

مطابق با اطلاعات کمیسیون اروپا و به دستور وزارت ریاست جمهوری اسپانیا (PRE/1282/2007)، متقاضی ورود به اسپانیا بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر پرداخت حداقل 100 یورو در روز و حداقل 900 یورو برای هر نفر صرف نظر از مدت اقامت خود ارائه دهد. متقاضیان بایستی توانایی پرداخت این هزینه را در زمان درخواست ویزا به سفارت یا کنسولگری اسپانیا اثبات کنند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور سوئد

مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط کمیسیون اروپا، از تاریخ 15 نوامبر 2001 متقاضی ورود به سوئد بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر پرداخت 450 کرون سوئد یا 26/48 یورو در روز برای مدت اقامت در سوئد در زمان درخواست ویزا به سفارت یا کنسولگری سوئد ارائه دهد.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور سوئیس

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور سوئیسطبق اطلاعات ارائه شده توسط کمیسیون اروپا و بر اساس قوانین مهاجرتی کشور سوئیس از تاریخ 16 دسامبر 2005، متقاضی ورود و اقامت در سوئیس بایستی تمکن مالی مبنی بر توانایی پرداخت هزینه حداقل 100 فرانک یا 34/92 یورو در روز را برای مدت اقامت خود در سوئیس اثبات کند و چنانچه متقاضی دانشجو می‌ باشد و دارای شناسه دانشجویی معتبر باشد این هزینه به 30 فرانک یا 70/27 یورو در روز کاهش پیدا می‌ کند. متقاضی باید توانایی پرداخت این هزینه‌ ها را در زمان درخواست ویزای سوئیس در سفارت یا کنسولگری این کشور اثبات کند.

میزان تمکن مالی ویزای شینگن برای کشور لیختن‌ اشتاین

طبق اطلاعات کمیسیون اروپا متقاضی ورود به لیختن‌ اشتاین بایستی گواهی تمکن مالی مبنی بر پرداخت 100 فرانک یا 34/92 یورو در روز را برای مدت اقامت خود در لیختن‌ اشتاین ارائه دهد. اگر متقاضی دانشجو باشد و دارای شناسه دانشجویی معتبر باشد این هزینه به 30 فرانک یا 70/27 یورو در روز کاهش پیدا می‌ کند. توانایی پرداخت این هزینه‌ها بایستی در زمان درخواست برای ویزا به سفارت یا کنسولگری این کشور اثبات شود.

سوال‌ های رایج در مورد میزان تمکن مالی ویزای شینگن


آیا برای اثبات تمکن مالی برای ویزای توریستی شینگن به ارائه صورت‌حساب بانکی نیاز است؟

 متقاضی بایستی اثبات کند که از لحاظ مالی می‌ تواند هزینه‌ های مورد نیاز در زمان اقامت در حوزه شینگن را تامین کند. شما باید قادر باشید این مطلب را از طریق صورت‌حساب  متعلق به سه ماه اخیر اثبات کنید.

به چه علت به اثبات تمکن مالی برای ویزای توریستی شینگن نیاز می‌ باشد؟

ایران یک کشور توسعه‌ یافته نمی‌باشد و به همین علت کشورهای حوزه شینگن بایستی اطمینان حاصل کنند که  متقاضیان ایرانی قادر به تامین هزینه‌ها در زمان سفر به کشورهای حوزه شینگن می‌باشند. همچنین با توجه به تمکن مالی مشخص می‌شود که متقاضیان ایرانی تنها برای تفریح یا تجارت (و نه به قصد کار) سفر می‌کنند. متاسفانه بسیاری از افراد با ویزای توریستی به کشور خاصی سفر کرده ولی هدفشان از سفر، کار کردن در کشور مورد نظر است و این مساله غیر قانونی محسوب می‌شود.

آیا متقاضی می‌ تواند برای حمایت از خانواده در زمان سفر به کشور حوزه شینگن به کار مشغول شود؟

خیر. متقاضی در زمان سفر به کشورهای شینگن نمی‌تواند با استفاده از ویزای کوتاه‌مدت یا ویزای دانشجویی به کار مشغول شود و بایستی به طور کامل هزینه اقامت خود را تامین کند.

اگر متفاضی در آینده نزدیک بتواند تمکن مالی خود را اثبات کند ولی در حال حاضر قادر به اثبات تمکن مالی نباشد آیا می‌تواند برای اخذ ویزا درخواست دهد؟

متقاضی باید پیش از درخواست، تا زمان برخورداری از تمکن مالی کافی برای اثبات توانایی جهت تقبل هزینه‌ها منتظر بماند. ولی چنانچه متقاضی –برای مثال منتظر روز دریافت حقوق باشد- می‌تواند از کسب و کار خود به عنوان اثبات تمکن مالی استفاده کند.

آیا برای اثبات تمکن مالی برای ویزای توریستی شینگن به ارائه صورت‌حساب بانکی نیاز است؟

 متقاضی بایستی اثبات کند که از لحاظ مالی می‌تواند هزینه‌های مورد نیاز در زمان اقامت در حوزه شینگن را تامین کند. شما باید قادر باشید این مطلب را از طریق صورت‌حساب  متعلق به سه ماه اخیر اثبات کنید.

جهت اخذ ویزای شینگن به چه مقدار موجودی در بانک نیاز است؟

هیچ پاسخ ثابتی در این مورد در ارتباط با تمامی کشورهای حوزه شینگن وجود ندارد چرا که این مساله به عوامل مختلفی مانند کشوری که متقاضی قصد سفر به آن را دارد، طول مدت سفر و همچنین برنامه سفر بستگی دارد.

سفرنامه های جذاب را در آبرنگ بخوانید

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 الی 17:30

پنجشنبه 9:30 الی 13:30

با ما در ارتباط باشید

دور دنیا در ایمیل شما

با ما در ارتباط باشید
ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 الی 17:30

پنجشنبه 9:30 الی 13:30